Protektahan ang mga bata sa panahon ng COVID-19.


Mahirap unawain ang sitwasyon na hinaharap natin ngayon, lalo na para sa mga bata. Kaya mas higit na kailangan nating protektahan at alagaan sila laban sa anumang panganib na dulot ng krisis.

6 na paraan para mabigyan ng suporta ang mga bata
Ano ang dapat gawin kapag may sintomas ang anak?
Epekto ng COVID-19 sa Bata
Ano ang pinagdadaanan ng mga bata?
Protektahan ang mga bata sa gitna ng krisis
Alagaan ang ang sarili at mga mahal sa buhay ngayong panahon ng COVID-19

Report

Para mag-report ng mga kaso ng sekswal na pang-aabuso sa mga batang Pilipino sa internet, tawagan ang:

PNP Aleng Pulis Hotline:

(+63) 919 777 7377

Bantay Bata 163:

163

Action Against Human Trafficking:

1343 for Metro Manila (02) 1343 for outside Metro Manila

UP-PGH COVID-19 Bayanihan Operations Center:

155 200 or visit this link.